Zapraszamy się do włączenia się w inicjatywę Modlitwy Dzieci parafialnie i diecezjalnie. Pierwszym i najprostszym krokiem jest zapisanie się do tego dzieła modlitwy oraz propagowanie różańca. Zapraszamy również na naszej stronie do rejestracji parafii, która chce lub już angażuje się dzieci w modlitwę różańcową. Jeżeli narodzi się w Księdzu Proboszczu oraz dzieciach pragnienie, można pomyśleć o wspólnych spotkaniach, aby modlić się i budować parafialną wspólnotę dzieci.

“Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”. Mt 18, 20

Zachęcamy, aby:

  • zaprosić dzieci i rodziny do różańca w domach (wieczerniki rodzinne),
  • raz w tygodniu zaprosić dzieci i rodziny do wspólnej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie może zorganizować wspólną agapę,
  • raz w miesiącu można zrobić spotkanie formacyjne dla dzieci w parafii np. po niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci,
  • po jakimś czasie można dzieci zaprosić do dołączenia do Eucharystycznego Ruchu Młodych,
  • można w tą modlitwę włączyć wszystkie dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej,
  • na stronie parafialnej umieścić informację o Modlitwie Dzieci.

Proponujemy przykładową częstotliwość spotkań:

- spotkanie formacyjne raz na miesiąc/ kwartał / pół roku,
- raz w tygodniu – modlitwa w kościele,
- raz w tygodniu – spotkanie modlitewne w ramach wieczerników rodzinnych (stały podział rodzin wewnątrz parafii),
- pozostałe dni – modlitwa rodzinna w domach.