Modlitwa Dzieci to jedna z propozycji działań Fundacji Tota Tua.

Fundacja Tota Tua jest organizacją, która wspiera parafie, małżeństwa, rodziny, dzieci oraz osoby potrzebujące, ewangelizując bezpośrednio oraz w internecie. Prowadzimy rekolekcje, tworzymy materiały formacyjne, propagujemy modlitwę za kapłanów oraz zakładamy Kaplice Wieczystej Adoracji. Działamy pod opieką Archidiecezji Poznańskiej.

Główne inicjatywy i projekty Fundacji:
REKOLEKCJE ODDANIE33
Oddanie33 to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do oddania się Matce Bożej. Mamy różne książki i wersje rekolekcji, np.: dla młodych, dzieci, dla rodzin itd. Zrealizowaliśmy również z Komitetem Beatyfikacyjnym rekolekcje BEATYFIKACJA33 wraz fragmentami nauczania bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zapraszamy na strony oddanie33.pl oraz beatyfikacja33.pl, gdzie znajdzie wszystkie informację.
 
DZIEŁO WSPARCIA KAPŁANÓW
 Kochamy Kościół, modlimy się i wspieramy kapłanów. Cały czas propagujemy dzieło Modlitwy za Kapłana, w które obecnie jest już zaangażowanych 50 tys. osób z całego świata, które codziennie modlą się za konkretnego księdza. Owocem tej inicjatywy są zrealizowane przez nas 33-dniowe rekolekcje, w których wzięło udział już ponad 2000 kapłanów. Z tego powodu powstała strona modlitwazakaplana.pl. Wydaliśmy również książkę dla kapłanów oraz współtworzymy projekt Adoracji Kapłańskiej: adoracjakaplanska.pl.
 
DZIEŁO ZAKŁADANIA KAPLIC NIEUSTANNEJ ADORACJI 24/7
 Poprzez ewangelizację, organizację oraz formację wspieramy zakładanie Kaplic Wieczystych Adoracji w parafiach. 6 stycznia otworzyliśmy taką Kaplicę na poznańskim Górczynie w parafii pw. Świętego Krzyża. Rozpoczęliśmy już kolejną misję w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie. W pierwszej z kaplic, którą zainaugurowaliśmy dzięki wsparciu przyjaciół Fundacji, księży i parafian, zaangażowało się około 360 osób, tworząc tym samym wspólnotę adoracyjną. Na kolejne misje, rozpoczynające Wieczystą Adorację czeka 20 parafii z całej Polski. W duchu wiary patrzymy na Dzieło Adoracji jak na wielki skarb Kościoła. Skarb ten wymaga konkretnej troski. Wierzymy głęboko, że ożywienie adoracji we wspólnotach parafialnych pomoże z nową gorliwością podjąć dzieła ewangelizacji.
 
Zapraszamy również na 


Dzieła podejmowane przez Fundację Tota Tua są finansowane z ofiar, dlatego każda darowizna pieniężna będzie dla nas ogromnym wsparciem. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić tutaj:

https://oddanie33.pl/chce-wesprzec
lub
patronite.pl/fundacjatotatua