Dzieci same lub wspólnie z rodzicami podejmują codzienną modlitwę różańcową. Modlić się można w dowolnym miejscu i rozważać dowolne tajemnice różańcowe. Można odmawiać dziesiątkę, cząstkę albo cały różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie. 

Poza modlitwą różańcową, zachęcamy do:
  •  do codziennego odmawiania modlitwy podyktowanej przez Anioła dzieciom w Fatimie w roku 1916, poprzedzającym objawienia Matki Bożej,
  • częstego przyjmowania Komunii Świętej (z praktyką odmawiania modlitwy podyktowanej przed Anioła podczas dziękczynienia),
  • przyjmowania codziennej pokuty – nawet „małe” i „drobne” smutki i trudności dnia możemy ofiarować w intencji nawrócenia naszych serc i wszystkich grzeszników,
  • adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi – np. w oparciu o materiały: „Rodzina33 dla dzieci”,  „Oddanie33

Treść modlitwy podyktowanej przez Anioła:
“O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię!
Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i Ciebie nie kochają!
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
uwielbiam Cię w najgłębszej pokorze, ofiarując najdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa,
obecne na wszystkich ołtarzach świata jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność jakimi jest On obrażany.
I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. 
Amen.

Zapisać się można poprzez link - wystarczy wejść i podać swoje dane. Jest to jednoznaczne z deklaracją modlitwy na różańcu.